17 octombrie 2009

Despre lungimea parolelor în Windows Live Mail

Windows Live este un pachet de aplicaţii şi servicii accesibile prin Web oferite de Microsoft. Probabil că cel mai folosit serviciu din acest pachet este Hotmail (care are, suprinzător, adresa mail.live.com).

Printre aplicaţiile din pachetul Windows Live se numără Windows Live Mail, un client de mesagerie electronică destinat să-l înlocuiască pe venerabilul Outlook Express. În principiu, Windows Live Mail este clientul perfect pentru Hotmail... dacă n-ar fi problema lungimii parolelor.

Hotmail acceptă senin parole de 20 de caractere. Windows Live Mail nu este capabil să folosească parole mai lungi de 14 -- sau poate 15? -- caractere. De unde o vădită nepotrivire de caracter.

Dacă parola asociată contului Hotmail este mai lungă decât suportă Windows Live Mail, atunci tentativele de conectare la contul de mesagerie electronică eşuează, iar Windows Live Mail afişează un mesaj de eroare al cărui nivel de claritate este pe deplin aliniat politicii firmei producătoare:

The sign-in name you entered doesn't exist, or your password is incorrect.

Nu tu „Parola pe care aţi introdus-o este prea lungă şi prea puternică pentru mine“, sau „Pentru a mă conecta la contul dvs. Hotmail trebuie să schimbaţi parola cu una mai uşor de hecărit“. Nu: „The sign-in name you entered doesn't exist, or your password is incorrect“.

Trec peste lamentabila tentativă de a folosi ajutorul în linie pentru a rezolva problema. După numai 10 minute de încercări zadarnice mi-am adus aminte că cel mai bun serviciu de suport tehnic pentru produsele firmei cu pricina rămâne Google; şi, cum articolul pe care zisul serviciu de suport mi l-a indicat era în limba Engleză, am scris acest anunţ de utilitate publică pentru folosul lăcuitorilor Ungrovlahiei, ai Ultrasilvaniei şi Moldovei, precum şi al altora ce vor fi vorbind Rumâneşte.