26 septembrie 2011

Not enough server storage is available to process this command, sau Event ID 2017


Dacă utilizaţi un calculator care rulează Windows 7 ca server de fişiere, atunci este posibil să se întâmple ca sistemele client să se plângă că nu pot crea, modifica sau salva fişiere, nu pot accesa directoare şi în general că serverul refuză să le satisfacă cererile. Mesajele de eroare semnalate de client sunt variabile, şi depind de mediul de lucru, de fazele lunii şi de timpul probabil ; mai des întâlnit este mesajul „not enough server storage is available to process this command“. La examinarea evenimentelor înregistrate de server se constată o mulţime de evenimente cu identificatorul 2017, şi cu explicaţia „the server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the server reached the configured limit for nonpaged pool allocations“.

De multe ori această situaţie neplăcută poate fi evitată prin modificarea parametrului Size al serviciului Server. Parametrul
HKLM\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters\ Size
poate lua 3 valori, anume 1, 2 sau 3. În Windows 7 valoarea implicită este 1.
  • 1 — minimizează consumul de memorie. Această valoare este potrivită pentru calculatoarele care nu sunt folosite ca servere de fişiere.
  • 2 — caută un echilibru între consumul de memorie şi performanţa ca server de fişiere.
  • 3 — maximizează performanţa ca server de fişiere. Această valoare este potrivită pentru calculatoarele folosite intens ca servere de fişiere.
După modificarea parametrului Size trebuie să reîncărcaţi sistemul de operare, sau să opriţi şi să porniţi serviciul Server :

C:\Windows\system32> net stop server
These workstations have sessions on this server:
<workstation name or address>
Do you want to continue this operation? (Y/N) [Y]: y
The following services are dependent on the Server service.
Stopping the Server service will also stop these services.
   HomeGroup Listener
   Computer Browser
Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]: y
The HomeGroup Listener service is stopping.
The HomeGroup Listener service was stopped successfully.
The Computer Browser service is stopping...
The Computer Browser service was stopped successfully.
The Server service is stopping.
The Server service was stopped successfully.

C:\Windows\system32> net start server
The Server service is starting.
The Server service was started successfully.

25 septembrie 2011

Edificiul Roman cu mozaic din Constanţa

Edificiul Roman cu mozaic din Constanţa a fost descoperit din întâmplare în anul 1959, de către constructorii care săpau fundaţia unui bloc ; construcţia blocului a fost imediat abandonată şi locul a intrat în atenţia arheologilor. Câteva fotografii din timpul cercetărilor iniţiale sunt disponibile pe  Internet fiind publicate de echipa i-Tour.

Edificiul a funcţionat din secolul al treilea până în secolul al şaptelea, fiind o parte a unui complex de clădiri din cadrul portului Roman. Din cei 2000 de metri pătraţi cât a avut mozaicul se mai păstrează cam 700, ceea ce e oricum foarte mult. Din câte înţeleg arheologii, etajul superior al construcţiei, unde se găseşte podeaua cu mozaic, era folosit ca spaţiu public pentru comercianţii care activau în port. Etajele inferioare erau folosite ca spaţii de lucru şi de depozitare.


De existenţa mozaicului din Constanţa ştiam de prin clasa a patra, dar de văzut nu l-am văzut până târziu, nici nu mai ţin bine minte când, dar târziu, poate la-nceputul ultimului deceniu al secolului trecut. Ceea ce ţin bine minte însă este impresia pe care mi-a produs-o prima vizită : pentru că este un loc impresionant. E ceea ce are Valahia mai aproape de un Pompei al nostru. O părticică vie, uluitor de bine păstrată din măreţia care a fost Roma.

24 septembrie 2011

Echipajul de pe Mekong sau cursul Amu Dariei


Echipajul de pe Mekong este un roman ştiinţifico-fantastic şi de aventuri Rusesc, scris de Evgheni Voiskunski şi Isai Lukodianov ; prima ediţie Rusă a fost publicată de editura Detghiz în 1962. Cum proza ştiinţifico-fantastică era la mare modă pe atunci, şi dată fiind şi seceta prelungită de romane de aventuri decente care bântuia de ceva vreme meleagurile Valahe, Editura Tineretului din Bucureştii Ilfovului a tradus o repede-repede, astfel încât după numai doi ani, în 1964, ea a ajuns în mâinile tinerilor Români însetaţi de lumina culturii populare.


Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов. Экипаж "Меконга", М., Детгиз, 1962.
Părinţii unuia dintre colegii mei de liceu s-au numărat printre cei care au cumpărat-o ; au citit-o şi au pus-o bine în bibliotecă. Când colegul sus-pomenit a ajuns la vârsta romanelor de aventuri a citit-o şi el şi i-a plăcut ; şi cum dintr-una-ntr-alta, fiind noi prieteni, am ajuns să vorbim de romane ştiinţifico-fantastice, care ne plăceau amândurora, eu i-am împrumutat Nebuloasa din Andromeda a lui Ivan Efremov, cea mai izbutită dintre utopiile comuniste, iar el mi-a dat să citesc Echipajul de pe Mekong.

Vedeţi dumneavoastră, Nebuloasa din Andromeda este o carte ca o sirenă, atrăgătoare dar periculoasă. Acţiunea romanului publicat în 1957 se desfăşoară în viitorul îndepărtat, când întreaga omenire trăieşte într-o societate comunistă perfectă, din care au dispărut nu numai naţiunile şi banii, dar şi gelozia, răutatea şi prostia. Un fir al naraţiunii urmăreşte aventurile lui Erg Noor, un cosmonaut veteran, născut pe o navă cosmică ; alte fire narative se desfăşoară pe Pământ, unde diferite personaje fac experienţe ştiinţifice îndrăzneţe dar periculoase, comunică cu civilizaţiile extraterestre din Marele Cerc şi în general duc vieţi interesante dar, graţie naturii omului nou, esenţialmente neconflictuale. Culmea e că Efremov reuşeşte să imagineze o societate comunistă care nu e complet incredibilă ; spre ruşinea mea, de abia după câţiva ani (şi după armată) mi-am dat seama cât de searbădă şi înrobitoare ar fi lumea descrisă în carte.

Dar nu despre Andromeda lui Efremov este vorba în acest articol, ci despre Mekongul lui Voiskunski şi Lukodianov, şi despre Amu Daria.