16 martie 2011

Şapte privelişti levantine

Frumuseţea perfecţiunii formale a poeziei lui Şerban Foarţă este câteodată greu de perceput tocmai din cauza extraodinarei bogăţii lingvistice şi culturale care formează materialul cu care se joacă poetul. Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se apropie de cele Şapte privelişti levantine propun acest articol, în care sunt explicate multe dintre dificultăţile de vocabular (şi câteva dintre aluziile culturale). Nu este aici vorba de critică literară, exegeză sau hermeneutică, ci numai de o descifrare a cuvintelor care pot pune probleme cititorilor grăbiţi sau nedeprinşi cu larga varietate istorică şi regională a Dacoromânei noatre obişnuite.

Textul este reprodus după Şerban Foarţă, Opera somnia : antologie ; cu o prezentare de Mircea Mihăieş, Editura Polirom, Iaşi, 2000, ISBN 973-683-383-6 ; apărută în colecţia Biblioteca Polirom.