26 septembrie 2011

Not enough server storage is available to process this command, sau Event ID 2017


Dacă utilizaţi un calculator care rulează Windows 7 ca server de fişiere, atunci este posibil să se întâmple ca sistemele client să se plângă că nu pot crea, modifica sau salva fişiere, nu pot accesa directoare şi în general că serverul refuză să le satisfacă cererile. Mesajele de eroare semnalate de client sunt variabile, şi depind de mediul de lucru, de fazele lunii şi de timpul probabil ; mai des întâlnit este mesajul „not enough server storage is available to process this command“. La examinarea evenimentelor înregistrate de server se constată o mulţime de evenimente cu identificatorul 2017, şi cu explicaţia „the server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the server reached the configured limit for nonpaged pool allocations“.

De multe ori această situaţie neplăcută poate fi evitată prin modificarea parametrului Size al serviciului Server. Parametrul
HKLM\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters\ Size
poate lua 3 valori, anume 1, 2 sau 3. În Windows 7 valoarea implicită este 1.
  • 1 — minimizează consumul de memorie. Această valoare este potrivită pentru calculatoarele care nu sunt folosite ca servere de fişiere.
  • 2 — caută un echilibru între consumul de memorie şi performanţa ca server de fişiere.
  • 3 — maximizează performanţa ca server de fişiere. Această valoare este potrivită pentru calculatoarele folosite intens ca servere de fişiere.
După modificarea parametrului Size trebuie să reîncărcaţi sistemul de operare, sau să opriţi şi să porniţi serviciul Server :

C:\Windows\system32> net stop server
These workstations have sessions on this server:
<workstation name or address>
Do you want to continue this operation? (Y/N) [Y]: y
The following services are dependent on the Server service.
Stopping the Server service will also stop these services.
   HomeGroup Listener
   Computer Browser
Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]: y
The HomeGroup Listener service is stopping.
The HomeGroup Listener service was stopped successfully.
The Computer Browser service is stopping...
The Computer Browser service was stopped successfully.
The Server service is stopping.
The Server service was stopped successfully.

C:\Windows\system32> net start server
The Server service is starting.
The Server service was started successfully.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu